Award Films

Showcase

Tanvi Dandvate
Women Excellence Awards

Prachi Jagtap
Women Excellence Awards

Mrs. Sneha Manjrekar
Women Excellence Awards

Nishigandha and Rajabhau Mogal
BBNG Jeevan Gaurav Awards

Ashok Subhedar
BBNG Udyam Kaustubh Awards

Shriram Kulkarni
BBNG Udyam Kaustubh Awards

CA Dilip Dixit
BBNG Udyam Kaustubh Awards

Pandurang Kulkarni
BBNG Udyam Kaustubh Awards

Prachi Jagtap
Women Excellence Awards

Tanvi Dandvate
Women Excellence Awards